Van ieder kind een kletsmajoor maken,
daar gaan wij voor!

Vanuit enthousiasme en plezier begeleiden wij kinderen in hun spraak-taalontwikkeling. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling, maar ook voor advies over eten en drinken bij baby’s en jonge kinderen kunnen wij helpen.

Onze logopedisten hebben zich in verschillende behandelgebieden verdiept. Allen staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wij zijn werkzaam binnen gezondheidscentra, een kindertandartspraktijk, reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs, kindcentra in Rotterdam,  Hoogvliet en Vianen. Ook behandelen wij online.

Wij houden van laagdrempeligheid, waardoor we makkelijk te benaderen zijn, of je nu graag logopedie zou willen krijgen voor je kind, je bij ons zou willen werken /stagelopen of als je als professional overleg zou willen.

Aandacht voor kinderen, ouders, collega’s en kwaliteit zijn voor ons belangrijk. Elkaar zien, naar elkaar luisteren en samenwerken in een prettige omgeving draagt bij aan een positieve ontwikkeling voor iedereen. Dit zien we terug in tevreden ouders, blije kinderen, gemotiveerde collega’s en goede resultaten uit een externe kwaliteitstoets.

Logopedie voor kids

animatie 1 super kletsmajoor

Wanneer logopedie?

animatie 2

Wanneer is logopedie nodig?
Je leest het op onze uitgebreide pagina.

Lees meer

 

 

 

Begeleiding op maat

Ouders/verzorgers komen bij ons met een hulpvraag. Op basis daarvan gaan wij uw kind onderzoeken, een behandelplan opstellen en starten met behandelen.

Lees meer

Oudercoaching

Omdat we jonge kinderen graag snel willen helpen, hebben wij een programma gemaakt om ouders te coachen hoe zij de spraaktaal- ontwikkeling thuis kunnen
stimuleren.

Lees meer

 

Online logopedie

Online logopedie is ideaal wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn om mee te komen naar logopedie of wanneer de logopedist met de benodigde specialisatie niet in de buurt werkt.

Lees meer

Onze praktijk

animatie 3

Locaties

De Kletsmajoor is gevestigd op verschillende locaties in Rotterdam, Hoogvliet en Vianen.
Bekijk alle locaties.

Ons Team

animatie 4
hi5

Wij zijn een groot team van logopedisten met ieder zijn specialisaties en kwaliteiten. Deze kennis delen we graag met elkaar, waardoor wij onze behandelingen blijven verbeteren. We hebben een eigen huiswerkmap ontwikkeld, zodat wij kinderen en ouders makkelijk kunnen meenemen in hun behandeltraject.

Instagram

Design: Math Made