Wijs met letters

Kinderen uit groep 2 met onvoldoende letterkennis en foneembewustzijn?

Geef ze: “Een steuntje in de rug met klanken en letters” als aanvulling op het klassikale programma!

Zit jouw kind in groep 2 en heeft het moeite met vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren lezen en schrijven, dan kun je bij ons terecht voor het programma: “Wijs met Letters”.
Dit is een aanvullend programma op wat kinderen op school aangeboden krijgen.

Het doel van het programma is dat kinderen spelenderwijs bekend raken met de functie van klanken en letters, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 (het aanvankelijk leesproces) makkelijker wordt; Doordat kinderen ervaring opdoen met activiteiten rond geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot!

Het programma kan individueel, maar ook in groepjes van 6 kinderen aangeboden worden. Mocht je hier vanuit school interesse in hebben, neem dan contact op met Robine Hekking.

Waarom zoveel aandacht voor klanken en letters in de onderbouw?

Binnen het onderwijs wordt meer en meer het belang onderkend van vroegtijdige aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren lezen en schrijven. Klanken en letters zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de groepen 1/2 van het basisonderwijs.

Design: Math Made