Over ons

Wij zijn een groot team van logopedisten met ieder zijn specialisaties en kwaliteiten. Deze kennis delen we graag met elkaar, waardoor wij onze behandelingen blijven verbeteren. We hebben een eigen huiswerkmap ontwikkeld, zodat wij kinderen en ouders makkelijk kunnen meenemen in hun behandeltraject.

Kwaliteit

Alle logopedisten staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Onze praktijk is een gecertificeerde praktijk. Wij nemen jaarlijks deel aan een kwaliteitstoets voor logopedisten, welke afgenomen wordt door auditbureau HCA.

Samenwerking

Wij werken samen met ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, medisch specialisten en andere zorgverleners. Ook hebben wij nauwe contacten met artsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Erasmus MC en Auris (Audiologisch Centrum).

Tijdens de intake bespreken wij of je toestemming geeft voor overleg of het delen van verslagen met betrokkenen.

animatie 2

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. Wij verzamelen dan zo veel mogelijk gegevens en bespreken de hulpvraag van je kind. Om je kind zo goed mogelijk te begeleiden, is samenwerking met anderen belangrijk. Daarom vragen we je een toestemmingsverklaring te tekenen. Daarnaast hebben wij een verwijzing van een huisarts, tandarts, consultatiebureau-arts of medisch specialist nodig.

Eerste afspraak meenemen:

  • Verwijzing.
  • Zorgverzekeringspas van je kind.
  • Paspoort of identiteitsbewijs van je kind.
  • Eventuele relevante gegevens of onderzoeken.

Iedere zorgverlener is verplicht de identiteit van een nieuwe cliënt te controleren. Daarom kijken wij of het BSN-nummer klopt. Identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

animatie 3

MijnZorgApp

Om je te helpen herinneren aan je afspraak bij ons, maken wij gebruik van MijnZorgApp. Zo word je een dag van te voren herinnerd aan onze afspraak en kun je op tijd de afspraak verzetten of afzeggen.

Hoe krijg je deze app?

Als er een intake bij ons gepland is, dan ontvang je twee berichten:

  • Een mail met uitleg over de app en de berichtenservice.
  • Een SMS met de download-link en een app-wachtwoord.

Heb je de app niet direct gedownload, dan volgt één week na de eerste uitnodiging eenmalig een herinnering per SMS om de app alsnog te downloaden.

Clientenquete

Na beëindiging van het behandeltraject krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. Je krijgt hiervoor een mail van het bedrijf Qualizorg. Wij willen graag weten wat je van het behandeltraject vond. Daarom zouden wij het fijn vinden als je de enquête invult. De enquête is geheel anoniem; onze logopedisten en de zorgverzekeraar weten niet wat je invult. Kwaliteit is belangrijk voor ons. Wij toetsen de kwaliteit dan ook continu om de zorg te blijven verbeteren. Jouw ervaring speelt daarbij een grote rol.

Design: Math Made