Begeleiding op maat

Ouders/verzorgers komen bij ons met een hulpvraag. Op basis daarvan gaan wij een kind onderzoeken, een behandelplan opstellen en starten met behandelen. Wij kijken hierbij goed naar het niveau van jouw kind en welke interesses het heeft. We sluiten hier zo goed mogelijk bij aan, want als kinderen plezier hebben, dan leren ze!

We plannen vervolgens evaluatiemomenten en heronderzoeken in om de voortgang goed te kunnen monitoren.
Doordat we op locatie werken, kunnen we eenvoudig samenwerken met andere professionals. Hierdoor kunnen wij jouw kind optimaal begeleiden.

 

Als deze drie pijlers in balans zijn, is er een optimale omgeving waarin uw kind zich het best kan ontwikkelen en het snelst successen kan ervaren.

Ouderparticipatie

Naast het aanbieden van oefeningen op maat, is het belangrijk dat ouders/verzorgers begeleid worden tijdens het logopedisch traject. Wij kunnen veel voor jouw kind betekenen, echter kunnen wij met één keer in de week 25 minuten logopedie geen wonderen verrichten. Het komt erop aan wat je thuis met onze oefeningen en adviezen doet. Kinderen kunnen het namelijk niet alleen, ze hebben een stimulans nodig vanuit hun naaste omgeving. Samen zetten we onze schouders eronder.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat je betrokken bent en actief deelneemt aan het behandeltraject. Hiervoor is het noodzakelijk dat je zo veel mogelijk bij de behandelingen aanwezig bent. Lukt dit door omstandigheden niet, dan zou een combinatie met online logopedie een uitkomst kunnen zijn.

Samenwerken Disciplines

Wij behandelen veelal op locatie, waardoor de samenwerking met andere professionals optimaal is. Wij werken onder andere nauw samen met:

  • Intern begeleiders en leerkrachten
  • Ambulant begeleiders
  • Tandartsen en orthodontisten
  • Orthopedagogen en peuterspeelzaal begeleiders
  • Huisartsen
  • Kinderartsen
  • Speltherapeuten
  • Wijkteam
Design: Math Made