Privacy

De Kletsmajoor gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens leven wij na.

Met jouw toestemming informeren wij de arts en school over het verloop van de behandeling. Zonder jouw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij anderen niet zomaar op de hoogte brengen van de logopedische gegevens van je kind. Daarom vragen je om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Klachten

Misschien ben je als ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden over de behandeling of logopedist. Wij vinden het fijn als je dit met de logopedist bespreekt. Jullie kunnen jouw klacht dan samen oplossen. Je kunt ook contact opnemen met de praktijkhouder, Robine Hekking-Schutten.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Onze praktijk volgt deze klachtenregeling.

Gegevens Landelijke Klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
t.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 73

Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden is er op onze locaties een folder beschikbaar. Je kunt deze ook hier downloaden. Ook kun je  hier een folder van het College van toezicht downloaden.

Disclaimer

De website wordt beheerd door De Kletsmajoor. Ondanks onze inspanning en aandacht die wij aan de invulling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site staat onvolledig of onjuist is. De Kletsmajoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste informatie. Daarnaast is De Kletsmajoor niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links waarnaar wordt verwezen. Mocht je informatie willen overnemen, vraag dan eerst schriftelijke toestemming van De Kletsmajoor.

Design: Math Made